Misyon-Vizyon

Misyonumuz
Demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine bağlı, bilimsel, tarafsız ve analitik düşünebilen, problem çözücü girişimci ve atılımcı, ülke tarımına katkı sağlayabilen ziraat mühendisleri yetiştirebilen eğitim programları hazırlamak,
Bilimsel ve uygulamaya aktarılabilecek, ülke bahçe bitkileri tarımının sorunlarını çözmeye yönelik araştırma projeleri geliştirmek ve sonuçlarını ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırmak,
Gerek eğitim ve gerekse araştırma çalışmaları için diğer üniversitelerle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkilere işlevsellik kazandırmak,
Bölümümüz konuları ile ilgili olarak elde edilen bilgileri toplum ile paylaşmak,
Bilgi aktarımında en son teknolojik gelişmeleri izlemek ve kullanmak,
Bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde, konu ile ilgili kongre ve sempozyumlara katılarak ülkemizi, fakültemizi ve bölümümüzü temsil etmek.

 

Vizyonumuz

Ulusal önceliklerimize dayalı olarak bahçe bitkileri (Bağcılık, Meyvecilik, Sebzecilik, Süs Bitkileri) yetiştiriciliği, ıslahı, bitki fizyolojisi ve bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazara hazırlanması konularında görsel, işitsel ve uygulamalı eğitim-öğretim vermek,

Bilimsel ve tarafsız düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, dinamik ve atılımcı, çevre ve toplum bilincine sahip, analitik düşünebilen bahçe bitkileri yetiştiriciliği konusunda donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmek,

Üniversite-sanayi-özel ve tüzel kuruluşlar ile işbirliğine dayalı AR-GE çalışmaları yürütmek, 

Eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarında ulusal ve uluslararası ilişkiler kurmak,

Araştırma sonuçlarını ve bilimsel bilgileri ulusal ve uluslararası alanda duyurmak,

Dünyada ve ülkemizde yapılan araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılarda duyurmak,

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bölümümüz çalışma konuları ile ilgili olara toplumumuzu bilgilendirmek.

 

Arş. Gör. MURAT ŞAHİN
Güncelleme : 23.05.2022 15:23:43