Projeler

Üniversitemiz BAP Birimi Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje No

Proje Türü (Münferit/ Y. Lisans/Doktora

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Başlama

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Bütçesi (TL)

2017-SİÜZİR-21

Yüksek Lisans

Salisilik Asit Uygulamalarının Biber (Capsicum anuum L.)  Fidelerinde Soğuğa Tolerantlık Ve Gen İfadesi Üzerine Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki KARİPÇİN

30/05/2018

30/05/2019

6000

2017-SİÜZİR-022

Yüksek Lisans

Su Yosunu Kullanımının Kuraklık Koşullarında Yetiştirilen Acurların (Cucumis agrestis) Fizyolojik, Pomolojik Özellikliklerine Etkileri arietinum L.) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki KARİPÇİN

30/05/2018

30/12/2019

6000

2017-SİÜZİR-70

Münferit

Siirt yöresinde yetiştirilen Antepfıstığına anaç olabilecek değişik Pistacea türlerinin fidelik performanslarının belirlenmesi Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi H. Seyfettin ATLI

06/06/2017

06/06/2019

5000

2017-SİÜZİR-46

Münferit

Hyacinthella siirtensis Matthew (Siirt Sümbülü) Türünde In Vitro Mikroçoğaltım ile Soğancık Üretimi Üzerine Araştırmalar

Dr. Öğr. Üyesi Mohsen MIRZAPOUR Yardımcı Araştırıcı: Doç.Dr. Arzu ÇIĞ

22/05/2017

22/05/2019

5000

2017-SİÜFEB-88

Yüksek lisans

Bakteri ve NPK Uygulamalarının Sümbül Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Alımı Üzerine Etkileri

Doç.Dr. Arzu ÇIĞ

30/11/2017

30/05/2019

6000

2017-SİÜFEB-62

Münferit

Kavun (Cucumis melo L.) Bitkisinde Kuraklık ile İlişkili Bazı Hareketli Genetik Elementlerin (Transpozon) ve Fizyo-Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi

Yürütücü: Behçet İNAl Yardımcı araştırıcı: Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki KARİPÇİN

06-04-2017

07-04-2020

5894

SİÜZİR-030

Münferit

 

Siirt Yöresinde Yetişen Zivzik narına (Punica granatum L.) ait klonların filogenetik analizi ve antioksidan içeriklerinin belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mine PAKYÜREK

27/11/2018

27/05/2019

5000


TÜBİTAK- GAP İDARESİ, DİKA, TAGEM Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje No

Destekleyen Kurum

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Başlama

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Bütçesi (TL)

217O024

TUBİTAK 1001

Türler Arası Melezleme İle Elde Edilen Prunus Melezlerinin Şeftali Anacı Olarak Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi H. Seyfettin ATLI

15/04/2018

2021

304000

TAGEM/BBAD

/11/A10/P02/02

TAGEM

Bazı yabancı badem çeşitleri ile yerli badem tiplerinin Diyarbakır ilindeki gelişme, verim, fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi

Yürütücü: Kenan Çelik. Yardımcı araştırıcı: Dr. Öğr. Üyesi H. Seyfettin ATLI

2016

2019

32500

TAGEM/BBAD

/13/A10/P02/02

TAGEM

Sulu koşullarda badem için uygun anaç ve dikim mesafelerinin belirlenmesi

Yürütücü: Ertuğrul İLİKÇİOĞLU. Yardımcı araştırıcı: Dr. Öğr. Üyesi H. Seyfettin ATLI

2016

2020

33705

Arş. Gör. MURAT ŞAHİN
Güncelleme : 23.05.2022 15:23:57