Yüksek Lisans

Bölümümüz anabilim dallarının misyonu, çağımıza uygun, çevre bilinci gelişmiş, geleneksel değerlere saygılı, üretken,  bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan, Bahçe Bitkileri alanında araştırmacı Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirmektir.

Bu misyon doğrultusunda Örgün (Yüz Yüze) eğitim metodları kullanılmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi SARA YASEMİN
Güncelleme : 1.07.2020 15:34:38