Ulusal Hakemli Dergi Yayınları

  1. ASLAN KÜRŞAT ALP, YAĞCI ADEM, SARPKAYA KAMİL, ATLI HALİT SEYFETTİN (2018). Horozkarası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (I. Aşama). BAHÇE, 47, 343-353. (Kontrol No: 4348146) 
  2. Bekar, T., Cangi, R., 2018. Narince Üzüm Çeşidinde Verim ve Şıra Komposizyonu Üzerine Salkım Seyreltmenin Etkileri. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 47(1): 605-612, 11-14 Eylül 2017, ANKARA.
  3. Bekar, T., Cangi, R., 2018. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Toplamanın Verim ve Şıra Komposizyonuna Etkisi. Bahçe, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Özel Sayı, 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 47(1): 613-619, 11-14 Eylül 2017, ANKARA.
  4. KÖKSAL NEZİHE, YASEMİN SARA, ÖZKAYA ASLIHAN (2017). Kadife (Tagetes erecta) bitkisinde gün uzunluğunun büyüme ve çiçeklenme üzerine etkisi.. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(10), 1189-1193. (Kontrol No: 3997048)
  5. KÖKSAL NEZİHE, ÖZKAYA ASLIHAN, KAFKAS NESİBE EBRU, YASEMİN SARA (2017). Süs Bitkisi olarak çilek yetiştiriciliğinde saksı boyutlarının etkisi.. Bahçe, 46(1), 139-148. (Kontrol No: 3996983)
  6. EREZ ME, FİDAN M, PINAR SM, İNAL B, KAYA Y, ALTINTAŞ S. Siirt İlinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tanımlanması ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi. 2017.
  7. ÇIĞ ARZU, Hüdai Yılmaz (2015). Van Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Farklı Orkide Türlerine Ait Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 3(1), 1-8. (Kontrol No: 1958637)
  8. ATLI HALİT SEYFETTİN, BOZKURT HÜSEYİN,SARPKAYA KAMİL (2014). Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi. TABAD - Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi(7(1)), 30-36. (Kontrol No: 2212735)
  9. ÇIĞ ARZU, Yılmaz Hüdai (2014). Bazı Orkide Türlerinde Farklı Yöntemlerle İzole Edilen Funguslar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 24-28. (Kontrol No: 756543)
  10. Kardeş Merve, Özrenk Koray, Terin Mustafa, 2018. Tüketicilerin Sert kabuklu kuruyemiş tüketim alışkanlıkları ve satın alma davranışlarının belirlenmesi: Siirt ili örneği. Türk Tarım- Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi 6 (2): 169-174.

Dr. Öğr. Üyesi SARA YASEMİN
Güncelleme : 1.07.2020 17:51:30