Ulusal Kongre Ve Sempozyum Bildirileri

 1.  ASLAN KÜRŞAT ALP,YAĞCI ADEM,SARPKAYA KAMİL,ATLI HALİT SEYFETTİN (2017). Horozkarası Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu (I. Aşama). Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 47, 343-353. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4350002)
 2.  KÖKSAL NEZİHE, YASEMİN SARA, ÖZKAYA ASLIHAN (2017). Kadife (Tagetes erecta) bitkisinde gün uzunluğunun büyüme ve çiçeklenme üzerine etkisi.. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(10), 1189-1193. (Kontrol No: 3997048)
 3.  KÖKSAL NEZİHE, ÖZKAYA ASLIHAN, KAFKAS NESİBE EBRU, YASEMİN SARA (2017). Süs Bitkisi olarak çilek yetiştiriciliğinde saksı boyutlarının etkisi.. Bahçe, 46(1), 139-148. (Kontrol No: 3996983)
 4.  Karadeniz, T., Çatmadım, G., Tekintaş, F.E., Aksoy, U., Özrenk, K. 2016. Sarılop İncirinde Meyve Gelişiminin Belirlenmesi. Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale. Bahçe Dergisi Özel Sayı Vol: 45, Cilt 1: Meyvecilik, s. 1171-1173.
 5. Karadeniz, T., Çatmadım, G., Tekintaş, F.E., Aksoy, U., Özrenk, K. 2016. Bursa Siyahı İncirinde Meyve Gelişiminin Belirlenmesi. Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale. Bahçe Dergisi Özel Sayı Vol: 45, Cilt 1: Meyvecilik, s. 1174-1176.
 6. ÇIĞ ARZU, YILMAZ HÜDAİ (2016). Anacamptis Dactylorhiza Orchis ve Ophrys cinslerine ait bazı türlerin in vitroda bitkicik oluşturma potansiyellerine dair bir çalışma. VI. Süs Bitkileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2828168) 
 7. Pakyürek M. ve Taş L. Siirt Fıstığının Ekolojik Üretim Açısından Mevcut Durumu ve Sürdürülebilirliği. Poster (Özet). VI. Ulusal Ekoloji Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015.
 8. Pakyürek M. ve Hepaksoy S. Prunus Türlerine Ait Bazı Klon Anaçlarının In Vitro Çoğaltma Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Sözlü Bildiri (Özet). VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale. 25-29 Ağustos 2015.
 9. Dumanoğlu H., Aygün A., Erdoğan V., Serdar Ü., Kalkışım Ö., Pakyürek M. A., Baştaş K. ve Maden S. Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağındaki Elma Genetik Materyalinin Mikro Çoğaltım Potansiyelinin Belirlenmesi. Sözlü Bildiri (Tam metin). VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale. 25-29 Ağustos 2015.
 10. ÇIĞ ARZU, ALP ŞEVKET (2015). Siirt koşullarında lale soğanlarına uygulanan farklı soğuklatma süresi ve dikim zamanlarının soğanların büyümesi ve çiçeklenmesi üzerine etkileri. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1966013)
 11. KELEŞ RUKİYE, ÇIĞ ARZU (2015). Siirt ilinde süs bitkileri kullanımı yetiştiriciliği ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 720 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1965390)
 12. BAŞDOĞAN GÜLÇİNAY, ÇIĞ ARZU (2015). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü peyzaj düzenleme çalışmalarında dünden bugüne odunsu süs bitkisi kullanımı. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 123 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1965661)
 13. ÇIĞ ARZU, KELEŞ RUKİYE (2015). Siirt te yapılan salep toplayıcılığı ve ticareti üzerine bir araştırma. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, 114 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1965254)
 14. ÇIĞ ARZU, SÖNMEZ FERİT,GÜLSER FÜSUN,BAŞDOĞAN GÜLÇİNAY (2013). Bazı organik gübrelerin hibrid Gladiolus Dolce Vita bitkisinin gelişimine olan etkilerinin belirlenmesi. V. Süs Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1267948)
 15. YAŞAR FİKRET, ÇIĞ ARZU, SÖNMEZ FERİT,yılmaz hüdai (2013). Narcissus tazetta L. Bitkisinin Besin Elementi İçerikleri Üzerinde Mikoriza ve Tuzun Etkisi. V. Süs Bitkileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4416507)
Dr. Öğr. Üyesi SARA YASEMİN
Güncelleme : 1.07.2020 18:04:49