Yüksek Lisans

Yüksek lisans

TYYÇ Düzeyleri için Toplam Kredi (AKTS) ve Öğrenci Çalışma Yükü Aralıkları*

TYYÇ DÜZEYLERİ

SÜRE
(Yıl)

TOPLAM AKTS KREDİSİ
(Yıl x 60 AKTS)

TOPLAM ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YÜKÜ
(Saat)
(1 AKTS= 25- 30 saat)

7. DÜZEY
(YÜKSEK LİSANS)

1,5 - 2

90 - 120

2.250 - 2.700
3.000 - 3.600

Dr. Öğr. Üyesi SARA YASEMİN
Güncelleme : 1.07.2020 15:34:11