Tanıtım

Bahçe Bitkileri Bölümü genellikle toprak bilimi, bitki besleme bölümü ve bitki koruma bölümü ile ortak çalışan temel bir mühendislik alanıdır. Bahçe Bitkileri Bölümü; meyvecilik, sebzecilik, bağcılık ve süs bitkileri olmak üzere dört bilim dalından oluşmaktadır. Son yıllarda modern yetiştirme metotlarından etkilenerek uygulama yönü ağırlaşan bir mühendislik alanı olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde ıslah uygulamaları ile elde edilen üstün nitelikli çeşitlerin geliştirilmesi, Bahçe Bitkileri bölümünü önemli mesleklerden biri haline getirmiştir. Diğer mühendislik bölümlerinde olduğu gibi Bahçe Bitkileri Bölümü eğitimi 4 yıl sürelidir. Öğrencilere ilk iki yıl Ziraat Mühendisliği ile ilgili ağırlıklı dersler verilirken son iki yılda ise meyvecilik, sebzecilik, bağcılık ve süs bitkileri, organik tarım ve mezuniyet çalışmaları gibi dersler okutulmaktadır. Bölümde altıncı dönemden sonra otuz iş günü olacak şekilde yaz stajı, yedinci ve sekizinci dönemlerde on beş iş günü olmak üzere toplam kırk beş iş günü staj yapılmaktadır.

Bahçe Bitkileri Bölümünden Mezun Olacak Öğrencilerin İstihdam Alanları

1-) GİRİŞİMCİLİK

·        Fidan, fide, tohum vb. üretimler,

·        Tarımsal girdi (Gübre, ilaç, tohum,faydalı böcek, torf vb..) üretim, İthalat ve satışı

·        Bahçe tesisi ve/veya bakımı

·        Sebze yetiştiriciliği 

·        Meyve Yetiştiriciliği

·        Bağ yetiştiriciliği

·        Seracılık (sebze, süs bitkileri,meyve..)

·        İç ve dış mekan süs bitkileri veüretim materyali yetiştiriciliği

·        Mantar yetiştiriciliği

·        Sözleşmeli üretim (Gıda işleme,Organik tarım, GlobalGAP, İyi Tarım Uygulamaları vb.)

·        Bahçe ürünleri ticareti (alım-satım,halcilik..)

·        İşleme, paketleme, depolama, soğuktamuhafaza

·        Bilimsel ve teknik danışmanlık

2-) TEKNİK DANIŞMANLIK

·        Üretim zincirinde bilgiye dayalıyeni gelişmeler (örn. sık dikim bahçe tesisi, budama vb. kültürel işlemler,seralarda entegre üretim, yeni süs bitkisi türleri...)

·        Özel kalite sistemleri (Organiktarım, GlobalGAP, İyi tarım uygulamaları)

·        Uygun hasat zamanı ve hasat sonrasıdepolama, önsoğutma, soğuk zincir vb.

·        Sebze, meyve, bağ, mantar ve süsbitkileri yetiştiriciliği, seracılık ve hasat sonrası depolama, kurutma vemuhafaza alanlarında danışmanlık

3-) ÖZEL FİRMALAR

·        Tohum

·        Fide

·        Fidan (süs bitkileri, meyve, bağ..)

·        Tarımsal ilaç

·        Gübre

·        Diğer girdiler: Bombus arısı, hümikasit vb. toprak iyileştiriciler, sulama sistemleri, aktivatörler, ambalajmalzemeleri, basınç tankları ..

·        Seracılık işletmeleri

·        Süs bitkileri

·        Oteller

·        Agroekoturizm

·        Konserve fabrikaları

·        Kuru meyve-sebze işletmeleri

·        Yaş meyve-sebze ticareti ve paketleme,Soğuk ve kontrollu atmosferli depolar

·        Zeytin ve zeytinyağı üretimtesisleri

·        Turşu, yarı-işlenmiş, donmuş ürüntesisleri

·        Meyve suyu tesisleri

·        Taşımacılık,

·        Dış ticaret

·        Analiz laboratuvarları

·        Denetim firmaları

4-) RESMİ VE YARI RESMİ KURULUŞLAR

·        Üniversiteler:

·        Fakülteler

·        Yüksek Okullar

·        Belediyeler

·        TARİŞ, FİSKOBİRLİK, MARMARA BİRLİKve benzeri Tarım Satış Kooperatifleri

·        Diğer kalkınma ve üretimkooperatifleri

·        Ticaret Odaları

·        Borsalar

·        Dış Ticaret Müsteşarlığı: İhracatçıBirlikleri, İhracat Müdürlüğü, İGEME

·        Köy Hizmetleri

·        Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

·        Araştırma Enstitüleri

·        İl müdürlükleri, il kontrol laboratuvarları

                                                  

 
 

 

Arş. Gör. MURAT ŞAHİN
Güncelleme : 23.05.2022 15:23:13